Świetlica – O nas

Placówka Wsparcia Dziennego w Woli Rzędzińskiej rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2007 roku. Działalność finansowana jest ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Czas pracy placówki dostosowany jest do potrzeb dzieci i rodzin, dlatego placówka jest otwarta przez 5 dni w tygodniu od 13.00 do 17.00. Zapisy do placówki odbywają się na początku każdego roku szkolnego.

W Placówce dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu zadań domowych, oraz uczestniczą w zajęciach logopedycznych, profilaktycznych, integracyjnych, sportowych, ogólnorozwojowych jak również w zajęciach w grupach zainteresowań. uczestniczą w wycieczkach, imprezach integracyjnych, a w czasie wakacji korzystają z letniego wypoczynku.

Dzieci otrzymują również posiłek dostosowany do pory dnia,  a przede wszystkim spędzają tu miło czas.