Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej – Eucharystia

Komunię świętą przyjmujemy tylko w stanie łaski uświęcającej. Winno się to uczynić podczas Mszy świętej. Można ją przyjąć dwa razy w ciągu dnia, z tym, że za drugim razem trzeba wziąć udział w całej Mszy świętej.

I Komunia święta – odbywa się w dniu 3 maja
Przystąpienie do tego sakramentu poprzedzają cotygodniowe katechezy dla dzieci i ich rodziców.
W naszym kościele I Komunia praktykowana jest z bezpośrednim udziałem rodziców, aby w ten sposób podkreślić ich odpowiedzialność za religijne wychowanie dzieci i nieocenioną pomoc w tym trudnym procesie.

Kancelaryjne wymogi:

  1. metryka chrztu dziecka.