Sakrament Bierzmowania

Bierzmowania zwykle udziela biskup. W naszym kościele sakrament ten jest sprawowany przeważnie w okresie Wielkiego Postu. Przyjmuje go głównie młodzież z trzecich klas gimnazjalnych.

Kandydaci do Bierzmowania w ramach duchowej formacji zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 18.00 oraz we Mszy świętej dla młodzieży w III niedziele miesiąca o godz. 10.00 (w dolnej części kościoła).

Kancelaryjne wymogi:

  1. metryka chrztu,
  2. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.