Chrzest

Chrzest udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 10.00.

Kancelaryjne wymogi:

  1. odpis aktu urodzenia dziecka,
  2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
  3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska), zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu  wiary.

Najpóźniej tydzień przed chrztem rodzic osobiście powinien zgłosić dziecko w kancelarii.

Na rodzicach dziecka ochrzczonego spoczywa obowiązek pielęgnowania i rozwijania delikatnego ziarnka wiary. Rodzice, którzy nie dają w najmniejszym stopniu takiej gwarancji wychowawczej, nie mogą ubiegać się o chrzest własnego dziecka. Na przykład takimi nie mogą być rodzice niewierzący, niepraktykujący i notoryczni gorszyciele. Może zdarzyć się, że ksiądz w takich sytuacjach będzie zmuszony odmówić chrztu, bo zobowiązuje go do tego prawo kanoniczne.
Chrzestnym może być każdy chrześcijanin wierzący i aktualnie praktykujący i nie mający przeszkód kanonicznych (taka przeszkoda to np. życie z kimś bez wymaganego ślubu kościelnego).
Rodzice i chrzestni powinni przyjąć Komunię świętą w intencji ochrzczonego.