Sakrament Małżeństwa

Sakrament ten przyjmują wierzący odpowiednio przygotowani. Podstawą jest dojrzała miłość i wiara.
Zwyczajnie sakrament małżeństwa udzielany jest w soboty całego roku, z wyjątkiem okresu Wielkiego Postu i Adwentu. Odstąpienie od tej zasady musi być odpowiednio uzasadnione.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed ślubem.

Kancelaryjne wymogi:

  1. aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz – metryki chrztu,dowody osobiste,
  2. ostatnie świadectwo katechizacji,
  3. świadectwo bierzmowania
  4. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.